Joyous Celebration – Ngimi Lapho

Joyous Celebration – Ngimi Lapho

Download Joyous Celebration Ngimi Lapho mp3 audio

Eminent gospel music singers Joyous Celebration released a new illustrious track titled “Ngimi Lapho” along with its video performance.

Download Mp3/Audio Below

Watch Video:

Lyrics: Joyous Celebration – Ngimi Lapho

Zonk’izintlungu nobunzima odlule kubo (All the trials you have endured)
Izilingo kanye nezintsizi zikuhaqile (All the obstacles and sorrows in your way)
Wobalekela phi na, Wophelela kuphi na? (What is going to happen to you?)

READ ALSO:  Joyous Celebration – Margaret Worship (Opening Song)

Uyabizwa sondela uzosindiswa (You are invited – come and be saved)
(Repeat)

Ngimi lapha, woza kim’ ungesabi ngithembe (Here I stand, come in and do not fear)
Bamb’isandla sam, sizowela ngaphesheya (Take my hand; I will lead you safely)
Awuwedwa, ngingumsindisi wakho (You are not alone, I am your redeemer)

Bonk’ ubumnyama nokwesaba buyaphela (All the darkness and fear shall end)
Izinyembezi zeminyaka Yena uyazesula (He will wipe away your tears)
Bambelela kuJesu, uzothola uthando (Hold on to Jesus, you shall find grace/love)
Uyabizwa sondela uzosindiswa (You are invited – come and be saved)

READ ALSO:  [MP3 DOWNLOAD] Stay With Me - Obed Flames ft. Ebenezer Bala