Home Gospel Songs Laolu Gbenjo – EverGreen Yoruba Medley

Laolu Gbenjo – EverGreen Yoruba Medley

0

Sensational gospel artist, Laolu Gbenjo presents another powerful worship tune dubbed EverGreen Yoruba Medley in the year 2019.

EverGreen Yoruba Medley, is a song written and performed by Laolu Gbenjo, one of Nigeria’s finest gospel singer. Laolu Gbenjo delivers this impressive melody tagged EverGreen Yoruba Medley off his studio project tagged Turn Around.
Laolu Gbenjo premiers this miraculous record termed EverGreen Yoruba Medley, as the 1st track you will find on this his extraordinary album captioned Turn Around which houses nine (9) excellent soundtracks.

This Nigerian gospel singer Laolu Gbenjo, outdoors this incredible track tagged EverGreen Yoruba Medley to thrill all his esteemed fans all over the world. Help spread the word of God with this impressive record, ‘EverGreen Yoruba Medley’.

You can’t afford to miss out on a chance to enjoy this soul-lifting song Listen, Download Laolu Gbenjo – EverGreen Yoruba Medley Audio & Don’t forget to Share your thoughts using the comment box below

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD MP3 SONG

Video: Laolu Gbenjo – EverGreen Yoruba Medley

EverGreen Yoruba Medley Lyrics by Laolu Gbenjo

Lẹ’yìn Jésù ko sẹ’ ni kán o
Ọba mímọ l’ọ’ba t’emi n sin
Lẹ’yìn Jésù ko sẹ’ ni kán o
Alágbára mo mọ ‘rukọ rẹ
Lẹ’yìn Jésù kò má sẹ’ ni kán o
Ọba mímọ l’ọ’ba t’emi n sìn nígbà gbogbo lojojumọ’
Lẹ’yìn Jésù ko má sẹ’ ni kán o
Alágbára mo mọ ‘rukọ rẹ
Lẹ’yìn Jésù ni mímọ

Lẹ’yìn Jésù ko sẹ’ ni kán ó (Ọba mímọ má ni)
Ọba mímọ l’ọ’ba tí mo n sìn (Lẹ’yìn Jésù)
Lẹ’yìn Jésù ko sẹ’ ni kán ó (Alágbára gíga ní o)
Alágbára mo mọ ‘rukọ rẹ

Jésù olùtọ́jú ènìyàn
Alágbára gíga-gíga gíga-gíga
Lọrun àti láyé bàbà mi mímọ o
Òdì kan gbé rẹ ni ja
Ọlọ’wọ’gbọgbọrọ tí ń yọ mọ rẹ lofin ayé
Àárín má tọ’ka lẹ’yìn
Ogberin lẹ’yìn aṣo’ dodo bàbá Mímọ’
Sárà rẹ náà re

Baba olùtọ́jú ènìyàn
Sárà rẹ náà re
Olùtọ́jú mi nígbà gbogbo ẹ ṣé o
Jésù olùtọ́jú ènìyàn (Sárà rẹ ó ooo)
Sárà rẹ náà rẹ (Atobajaiye Elédùmarè bàbà mimọ)
Baba olùtọ́jú ènìyàn (Eh Sárà rẹ)
Sárà rẹ náà re

Èmi o màmà rí ọ rí o
Ọlọ’run mi
Ṣùgbọ’n mo rí ‘ṣẹ rẹ nínú ayé mi
Èmi o màmà rí ọ rí o
Ẹlẹ́dàá mi
Ṣùgbọ’n mo rí àánú rẹ nínú ayé mi bàbà o Eh!
I have assurance Ọlọ́run mi bàbà mímọ
Wípé ẹ wa
I have assurance Ọlọ́run mi wípé ẹ wa

Èmi o rí ọ rí o Ọlọ’run mi
Ṣùgbọ’n mo rí ‘ṣẹ rẹ (Ṣùgbọ́n mo rí àánú rẹ nínú ayé mi mo rí’ ọwọ rẹ bàbà mímọ)
Èmi o rí ọ rí o Ọlọ’run mi
Ṣùgbọ’n mo rí ‘ṣẹ rẹ
La la la la la la la la Olúwa o
I have assurance Ọlọ́run mi
Wípé ẹ wa
I have assurance Ọlọ́run mi wípé ẹ wa

Ọlọ’run mi
Ọlọ’run mi
Ìwọ lójú tí mo fí ń ríran
Ìwọ ni kọ’kọ’rọ’ tí mo fi ń ṣílẹ̀kùn
Ìwọ l ‘orin tí mo ń kọ eh
Ina ayé ẹ ò jẹ’ kó jo mi
Kí ni mo ní ti mo lè fún ọ o
Mo wólẹ’ mo ki ọ ó bàbà
Ọlọ’run mi

Ìgbà tí mo rò ó
Ìṣe’ yanu rẹ lórí mi
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga Bàbá
Àní Ìgbà tí mo rò ó
Ìṣe’ yanu rẹ lórí mi
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga pupọ

Ìgbà tí mo rò ó
Ìṣe’ yanu rẹ láyé mi
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga Bàbá
Ìgbà tí mo rò ó
Ìṣe’ yanu rẹ láyé mi
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga
Mo rí pé ó ga Bàbá

Bàbá ń f’aye mi dá bí rà ooo
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà
(O f’aye mi dà bí rà dá bí rà)
(O f’aye mi dà bí rà dá bí rà)
(Ṣáá má wo mí ẹ rọra wo mi)
(Ṣáá má wo mí ẹ rọra wo mi)
Edumare f’ayé mi dá bí rà sẹ o
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà o
Lójú ọ’tá mi o gbé mi lékè
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà
Lójú ẹlẹ’tan ó wá s’ẹkún mi d’ẹ’rín ṣẹ oo
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà
Ó ra mi padà ó wà sọ mé d ‘ọmọ rẹ Eledumare Ẹ ṣé o
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà
Lójú ọ’tá mi o gbé mi lékè
Bàbá ń f’aye mi dá bí rà