Joyous Celebration – Ngaphesheya

Joyous Celebration – Ngaphesheya

Download Joyous Celebration Ngaphesheya mp3 audio

Eminent gospel music singers Joyous Celebration released a new illustrious track titled “Ngaphesheya” along with its video performance.

Download Mp3/Audio Below

Watch Video:

Lyrics: Joyous Celebration – Ngaphesheya

Ngomusa wakh’omkhulu
Uyosiholela
Embusweni wezulu
Ngaphesheya
Nom’indlela yakhe iding’umntanakhe
Ngiye khaya lakhe
Ngaphesheya
Chorus
Ngaphesheya
Ngaphesheya
Siya kuphumula
Siya kujabula
Ngaphesheya

READ ALSO:  Kings Malembe – Akadonki

Ngaphesheya
Nqa sifik’ezweni
Ngaphesheya

Nom’usiholela
Nasehlane elibi
Wosiphumisela
Ngaphesheya
Mlilo ukhanyisa
Nefu lisithisa
Konkhe kusiyisa
Ngaphesheya
Chorus

Sesithemba sithi
Uyosiholela
Size kwelakithi
Ngaphesheya
Jesu wosophula
Mhla sowela umfula
Khona sizoqula
Ngaphesheya

READ ALSO:  Joyous Celebration – Project 25 (Still We Rise)

Chorus till fade