Joyous Celebration – Tshala

Joyous Celebration – Tshala

South African gospel music band Joyous Celebration released a new song with a live music video titled “Tshala”.

Download Mp3/Audio Below

Watch Video Below:

Lyrics: Joyous Celebration – Tshala

Tshala, tshala, ngezinyembezi.(Sow, sow with your tears)
Tshala, tshala, ungakhathali.(Sow, sow, and do not tire)
Tshala, tshala, ngezinyembezi(Sow, sow with your tears)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat)(The Lords hears you, He sees you)
Uzovuna, ngaphezu kokwazi(You will reap, more than you expected)
Uzothwala, umqhele phakade (repeat) (You will carry, the blessing forever)
Tshala, tshala, ngezinyembezi.(Sow, sow with your tears)
Tshala, tshala, ungakhathali.(Sow, sow, and do not tire)
Hlala hlala, hlal’e
Nkosini (Abide, abide, in the Lord)
Hlala hlala ungakhathali (Abide, abide, and do not tire)
Hlala hlala, hlal’ ekholweni(Abide, abide, in faith)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat)(The Lords hears you, He sees you)
Uzovuna, ngaphezu kokwazi(You will reap, more than you expected)
Uzothwala, umqhele phakade (repeat) (You will carry, the blessing forever)
Hlala hlala, hlal’ ekholweni(Abide, abide, in faith)
Inkos’iyezwa, iyabona. (Repeat)(The Lords hears you, He sees you)
READ ALSO:  Siphe Amandla – Futhi Shongwe (Mkhokheli) Alishitshi Izwi Lakho 2021